Teknisk designer elev løn Teknisk Designer løn


teknisk designer elev løn

Source: https://www.rts.dk/images/uddannelser/slideshow-top/teknisk-designer_detalje_1.jpg


teknisk designer Når du tager en erhvervsuddannelse, vil du normalt modtage løn under hele uddannelsen — dette gælder både, når du er på skole, og når teknisk er i praktik designer en virksomhed. På grundforløbet vil du normalt modtage Designer under forudsætning af, at du er fyldt 18 år. Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du påbegynder grundforløbet, kan du få elevløn herpå. Under løn hovedforløbet vil du modtage elevløn, hvis du har elev elev- eller læreplads. Er du i skolepraktik på hovedforløbet, vil du modtage det, der kaldes skolepraktikydelse. Hvor meget, du får i løn på elev, afhænger af, hvor langt du er i din uddannelse, teknisk hvilken branche du er ved at uddanne dig indenfor. Lønnen er normalt fastsat af den pågældende branches løn. Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, har du alligevel krav på løn efter overenskomst. bianco sko vejle virksomhed i henhold til bestemmelserne i Lov om erhvervsuddannelser, kapitel 7. Tekniske designere. Minimalløn for elever inden for teknisk designer: Lov om erhvervsuddannelser, kapitel 7. Tekniske designere. Minimalløn for elever inden for teknisk designer: Kr./måned.


8 9 10 11 12 13 14 15 16